Кодекс поведінки компанії Klingspor

Цей кодекс поведінки містить короткий і зрозумілий опис системи базових цінностей компанії Klingspor. Якщо виникне ситуація, у якій ви не будете впевнені, як поводитись, то цей кодекс поведінки допоможе вам вибрати належний спосіб дій.

Хто ми

Klingspor — це сімейна компанія зі 120-річними традиціями. Заснований у Німеччині концерн Klingspor об’єднує наразі понад 35 компаній на всіх континентах.

Важливою основою цього успіху є наша корпоративна культура, що базується на таких принципах:

  • чесність наших дій
  • сталість нашого зростання
  • якість і безпека нашої продукції
  • підтримка інновацій

 

Чесність наших дій

Наша ділова політика та поведінка характеризується бездоганністю і справедливістю. Для кожного працівника в усьому світі це означає, що в разі сумнівів він завжди дотримуватиметься такого принципу:

«Компанія Klingspor завжди очікує від працівників включно з керівництвом чесної та бездоганної поведінки як усередині компанії, так і поза її межами!»

Дотримання законів

Само собою зрозуміло, що у всіх місцях нашої присутності ми дотримуємося місцевих законів, а також усіх внутрішніх положень та інструкцій. Комерційний успіх Klingspor можливий лише в умовах добросовісної конкуренції. Тому ми уникаємо будь-яких форм недобросовісної конкуренції, зокрема антиконкурентних домовленостей із клієнтами, постачальниками та конкурентами, а також будь-яких порушень антимонопольного законодавства. Досить часто законодавство має широке трактування, тому під час спілкування з конкурентами, зокрема й у галузевих асоціаціях, слід особливо зважати на те, щоби випадково не обмінятися інформацією, що суперечить антимонопольним правилам. 

Відсутність дискримінації

Ми не толеруємо жодної форми дискримінації на основі етнічного походження, національності, статі, культурних особливостей, раси, віку, інвалідності, релігійних переконань чи сексуальної орієнтації. У концерні Klingspor неприпустимі жодні форми сексуального домагання чи переслідування.

Відповідальне ставлення до власності компанії

Ми обходимося з майном компанії Klingspor так само відповідально, як зі своїм власним, але не використовуємо його для власних потреб і не надаємо його в користування третім особам. Винятки з цього правила можливі за попередньої згоди керівництва. Так само внутрішню інформацію компанії, зокрема всі виробничі та комерційні таємниці, можна використовувати, зберігати та копіювати виключно для належного ведення бізнесу.

Уникання конфлікту інтересів

Конфлікти інтересів регулярно призводять до ризиків для компанії та часто ставлять відповідних працівників у ситуацію особистої зацікавленості, яка ускладнює ухвалення правильного рішення або створює враження, що правильність поведінки в інтересах компанії опинилась під загрозою. Тому ми прагнемо заздалегідь уникати конфлікту інтересів, якщо це можливо. Тому ми як працівники компанії Klingspor не працюємо за сумісництвом для конкурентів, клієнтів і постачальників і не беремо фінансову участь у їхньому бізнесі (за винятком ситуацій, коли йдеться про компанію, представлену на біржі, чи якщо отримано відповідний дозвіл керівництва).

Загалом діє правило, що про будь-які сімейні, особисті та фінансові зв’язки, які можуть негативно вплинути на об’єктивне ухвалення рішення в конкретній ситуації, потрібно повідомляти керівництву, щоби воно визначило подальші дії в цій ситуації.

Протягом робочого дня кожен працівник використовує весь свій робочий потенціал для компанії, тобто не виконує жодних сторонніх завдань для інших роботодавців і не займається іншими особистими справами.

Несприйняття корупції

Для нас у концерні Klingspor корупція є неприйнятною. Докладні відомості та інструкції на тему корупції викладено в нашій антикорупційній політиці, яка є обов’язковою для всього концерну Klingspor.

Навіть відносно незначні локальні випадки корупції крім місцевих правових наслідків можуть мати великий негативний вплив на весь концерн, оскільки може бути завдано шкоди репутації Klingspor в усьому світі, а великі міжнародні клієнти можуть відразу припинити співпрацю. Тому всім працівникам та керівникам концерну Klingspor рекомендовано вживати негайних і рішучих заходів у разі будь-якого прояву корупції та припиняти співпрацю з корумпованими партнерами.

Тісно пов’язаним із темою корупції є також принцип, який забороняє нам на основі нашого положення/функції вимагати від іншого колеги (особливо якщо це підлеглий) надавати приватні послуги чи приватно постачати товари, які ми не можемо отримати в інший спосіб.

Інформаційна безпека

Усі працівники концерну Klingspor зобов’язані вживати заходів безпеки та дотримуватися всіх інструкцій, рекомендованих відділом інформаційних технологій у Хайгері для запобігання втраті даних і захисту від кіберзлочинності.

Під час використання службових пристроїв ми завжди діємо відповідально, щоби запобігти втраті або пошкодженню даних і ІТ-систем. Сюди зокрема належать загальні заходи безпеки, відповідно до яких на портативних пристроях за можливості слід зберігати лише ті дані, які дійсно потрібні для роботи, а старі дані, які більше не знадобляться, слід видаляти.

Ми дотримуємося вимог законодавства щодо захисту даних. Це стосується як особистих даних працівників, так і поводження з даними третіх осіб, як-от клієнтів чи постачальників.

Сталість нашого зростання

Наше зростання є сталим: це стосується як нашого бізнесу, так і працівників і представництв.

Поводження з бізнес-партнерами

Стале зростання для нас можливе лише тоді, коли ми розуміємо, як залучати нових клієнтів і створювати довготривалі зв’язки з наявними клієнтами для досягнення обопільного успіху. Щоби досягти цього, нам потрібно завжди бути зосередженими на тривалому успішному задоволенні потреб наших клієнтів на всіх основних і проміжних етапах у межах концерну Klingspor. Усі працівники відділів, які не контактують безпосередньо з клієнтами, також мають усвідомлювати, що вони є частиною ланцюжка постачання та обслуговування наших клієнтів. Тому засади якісного обслуговування клієнтів стосуються не лише роботи з зовнішніми клієнтами, але й із внутрішніми клієнтами всередині концерну Klingspor та роботи між відділами.

Ми вислуховуємо наших клієнтів і надаємо їм чіткі та зрозумілі відповіді. Ми швидко реагуємо на запити та підтримуємо проактивне вирішення питань. Ми є надійними партнерами для наших клієнтів і виконуємо свої обіцянки. У разі виникнення труднощів ми намагаємося знайти конструктивне рішення, яке найкраще задовольнить клієнта і Klingspor.

Ми також намагаємося налагодити довготривалі партнерські стосунки з надійними постачальниками. Ми приділяємо велику увагу конструктивному та професійному виконанню домовленостей та спільному конструктивному пошуку нових шляхів вирішення. Спілкування з постачальниками, як і з клієнтами, має бути спрямоване на чітке, відповідальне та швидке опрацювання відкритих питань.

Співпраця в межах концерну Klingspor

Ми переконані, що чіткі рівні ієрархії, вільний та безпосередній контакт працівників із керівництвом та довготривале збереження цінних працівників є важливими передумовами для досягнення тривалого успіху та швидкого реагування на постійні зміни вимог. 

Ми працюємо конструктивно, проявляємо повагу та довіру. Це означає не лише те, що ми швидко реагуємо на запити колег, але й те, що ми часто та довірливо спілкуємося між собою, щоби проаналізувати та усунути можливі проблеми.

Ми як працівники Klingspor діємо та ухвалюємо рішення, орієнтуючись на потрібний результат і усвідомлюючи повноту відповідальності. Ми розуміємо, що колеги та керівництво розраховують на те, що ми виконаємо завдання правильно, надійно та вчасно.

До успішної інноваційної культури та відповідальної поведінки ми також відносимо відповідальне ставлення до невдач, якщо раптом ретельно продумані та належним чином втілені заходи залишаться без успішного втілення.

У всіх країнах і регіонах (не лише там, де вживання алкоголю заборонене) діє правило про заборону вживання алкоголю та подібних речовин у робочий час.

Під час ділових обідів та схожих заходів також потрібно утримуватися від надмірностей.

Поведінка в повсякденній роботі

Із діловими партнерами, колегами та працівниками ми завжди поводимося ввічливо та коректно. Ми усвідомлюємо, що наш зовнішній вигляд і наша поведінка, як на словах так і на ділі, створює враження про нас та компанію Klingspor і тому завжди намагаємось діяти професійно та дотримуватися цінностей цього кодексу.

Стандарти праці

Ми в концерні Klingspor намагаємося максимально уникати та/або скорочувати ризики для людей і забруднення довкілля та ощадливо використовуємо ресурси. Безпека для нас завжди на першому місці. Це означає, що вся наша продукція відповідає німецьким і міжнародним стандартам безпеки. Для нас це також означає, що на всіх наших підприємствах, а особливо на заводах забезпечується дотримання стандартів безпеки та захисту довкілля з метою запобігання небезпекам для наших працівників.

Концерн Klingspor не схвалює жодної форми дитячої праці та її використання в бізнес-партнерів. Тому концерн Klingspor підтримує положення, викладені в базових стандартах Міжнародної організації праці (ILO).

Якість і безпека нашої продукції

Klingspor є постачальником високоякісних абразивних матеріалів. Наші клієнти цінують високу якість виробів та обслуговування.

Якість наших виробів гарантується нашими спеціальними виробничими стандартами та не залежить від місця їх виготовлення. Тому ми завжди дотримуємося визначених виробничих процесів на всіх підприємствах, де здійснюється виготовлення та комплектування. Покращення та вдосконалення наших виробничих процесів також забезпечує високу якість нашої продукції.

Безпека користувача є невід’ємною вимогою до всіх наших виробів і виробничих технологій. Тому ми приділяємо велику увагу нашому членству в Організації з безпеки шліфувальних інструментів (oSa) і вітаємо вступ до oSa всіх інших виробників абразивних матеріалів.

Інноваційна культура

Нашому концерну за понад 100 років свого існування вдалося досягти лідируючої позиції на світовому ринку, об’єднавши понад 35 компаній, лише завдяки сповідуванню філософії підприємництва, метою якої є безперервне та стале вдосконалення концерну.

Це вимагає інноваційного мислення та дій на всіх рівнях концерну. Це передбачає також готовність критично аналізувати наявний стан речей і швидко та активно впроваджувати необхідні зміни.

Така інноваційна культура дає нам змогу створювати надійні продукти та рішення, що відповідають вимогам клієнтів, навіть в умовах постійного технічного розвитку та подекуди стрімкої зміни ринків.

Порушення кодексу

Якщо ви помітите, що працівники концерну порушують вимоги цього Кодексу поведінки, за можливості спочатку вкажіть на це їхнім колегам у дружній формі. У разі повторного порушення чи порушення з боку керівника зверніться до свого керівника, керівництва місцевого представництва, керівництва Klingspor Management GmbH & Co. KG чи до фахівця з внутрішнього контролю. Якщо у винятковому разі це неможливо через особисті причини, скористайтеся процедурою розгляду омбудсменом.

Процес розгляду омбудсменом

Концерн Klingspor та кожен її працівник зацікавлені в усуненні наявних порушень та невідповідних способів ведення справ. Тому про випадки порушення кодексу потрібно відкрито та прямо повідомляти та вживати заходів щодо їх вирішення. Якщо у винятковій ситуації працівник з особистих причин не може безпосередньо повідомити про таку ситуацію, будь-який працівник може конфіденційно та анонімно звернутися до офісу омбудсмена, щоби привернути увагу до невідповідних способів ведення справ і порушень, не боячись особистих наслідків. Не можна зловживати процедурою розгляду омбудсменом для вирішення повсякденних розбіжностей між працівником і керівником.

Звернутися до офісу омбудсмена можна електронною поштою чи телефоном. Контактна інформація: omb@klingspor.de Тел.: +49 (2773) 922-388.

Керівництво кожної компанії концерну Klingspor повинно проінформувати всіх працівників про роль офісу омбудсмена та про його поточні контактні дані.

Редакція: 09.11.2018